Καρακάση 42, Θεσσαλονίκη | 2310 311800 | epilekto11@gmail.com

Πρόγραμμα σπουδών Γ' λυκείου

Έναρξη τμημάτων μετά την λήξη της Β' λυκείου Έναρξη νέων τμημάτων: 21 Αυγούστου

Ο.Π Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 5
Ιστορία 2
Έκθεση 2
Επιλογής
Λατινικά 3
Βιολογία Γ.Π 2

Ο.Π Θετικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Φυσική 4
Χημεία 3
Έκθεση 2
Επιλογής
Μαθηματικά 5
Βιολογία Προσ. 3

Ο.Π Σπουδών οικονομίας & πληροφορικής

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 5
Α.Ε.Π.Π. 2
Έκθεση 2
Επιλογής
Οικονομία 3
Βιολογία Γεν. 2

Πρόγραμμα σπουδών Β' λυκείου

Έναρξη: 28 Αυγούστου Από το β' τετράμηνο έναρξη προετοιμασίας για την Γ' λυκείου

Ο.Π Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 4
Αρχαία Γ' λ 1
Λατινικά Γ' λ. 1
Ιστορία Γ' λ. 1

Ο.Π Θετικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά Πρ. 2/1
Φυσική Πρ. 2/1
Χημεία Γ' λ. 1
Φυσική Γ' λ. 1
Α.Ο.Θ Γ' λ. 1
Α.Ε.Π.Π Γ' λ. 1
Μαθηματικά Γ' λ. 1

Επιλογής

Μάθημα Ώρες
Έκθεση 2
Άλγεβρα 3
Χημεία 1
Αρχαία 1
Γεωμετρία 1
Φυσική Γεν. 1
* Ισχύουν και για τις δύο ομάδες προσανατολισμού

Πρόγραμμα σπουδών Α' λυκείου

Έναρξη: 04 Σεπτεμβρίου

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 5 (3 ώρες άλγεβρα, 2 ώρες γεωμετρία)
Φυσική 2
Χημεία 2
Έκθεση 2
Αρχαία 2

Στοιχεία επικοινωνίας

Καρακάση 42

Θεσσαλονίκη

542 48

2310 311800

6977 858482

epilekto11@gmail.com

Social Media